Så blir du medlem

För att bli medlem i Svartåns vattenråd ska du skicka din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress till vattenrådets sekreterare Susanna Hansen, susanna.hansen@vasteras.se, telefon 021-39 11 23.

Du betalar medlemsavgiften genom att sätta in 200 kr på vattenrådets Bankgiro 159-2237. Ange ditt namn och e-postadress.

Du som redan är medlem får en faktura i början av januari med förfallodatum sista januari. Därefter skickas bara en påminnelse ut. Medlemsavgiften ska vara betald senast 1 mars för att medlem ska ha rätt att delta på årsstämman. Om inte avgiften betalas stryks man från medlemslistan.