Så blir du medlem

För att bli medlem i Svartåns vattenråd kontakta vattenrådets sekreterare.

Du betalar medlemsavgiften genom att sätta in 200 kr på vattenrådets Bankgiro 159-2237. Ange ditt namn och e-postadress.

Du som redan är medlem får en faktura i början av januari med förfallodatum sista januari. Därefter skickas bara en påminnelse ut. Medlemsavgiften ska vara betald senast 1 mars för att medlem ska ha rätt att delta på årsstämman. Om inte avgiften betalas stryks man från medlemslistan.