Tematräffar

Här finns material som presenterats på olika träffar i vattenrådets regi, eller sådant som vi fått information om från andra. Sidan är under uppbyggnad och kommer att fyllas på vartefter.

Förstudie Svartån 21 januari 2021

Miljöstöd vatten 5 mars 2018

Strukturkalkning 26 mars 2015