Bilder

Har du bilder som du själv har tagit som du vill dela med dig av, hör av dig till Susanna Hansen, vattensamordnare Västerås stad, susanna.hansen@vasteras.se, så lägger vi upp dem här!

Om du använder någon av de bilder som finns här, ange den fotograf som framgår i filnamnet nedan!