Välkommen på informationsmöte om åtgärder för bättre vatten i Svartåns avrinningsområde!

Sedimentationsdammar, viltvatten, våtmarker och tvåstegsdiken är alla åtgärder som bidrar till minskat näringsläckage, flödesdämpning och den biologiska mångfalden. Den 21 mars bjuder Svartåns vattenråd, Västerås stad, WRS och Skultuna-Haraker-Romfartuna LRF-avdelning in till informationsmöte i Skultunagården.

Du som är lantbrukare, markägare eller allmänt intresserad av vatten inom Svartåns avrinningsområde mellan Skultuna och Västerås – varmt välkommen att anmäla dig och vara med och lära dig mer om hur du kan anlägga ett eget vatten och vilket stöd du kan få.

Läs mer och anmäl dig!