Rapportera sjögull på invasivaarter.nu

Om du hittar sjögull: rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nu

Här kan du läsa mer om vad som händer med din rapportering och hur databasen fungerar:

Bifoga foto – det kvalitetsgranskas av experter

Allt som rapporteras in till invasivaarter.nu kvalitetsgranskas av experter på invasiva främmande arter för att säkerställa att det är rätt art som rapporterats. Därför krävs det att man tar en bild på det som rapporteras för att man ska kunna skicka in sin rapport.

Hemsidan fungerar bra på en smartphone vilket gör det enkelt att rapportera medan man är ute i fält. Använder man sin smartphone kan man även hämta sin position med hjälp av telefonens GPS vilket underlättar när man ska rapportera in fyndets plats.

Vi som jobbar får kännedom om fyndet

Efter att ens rapport kvalitetsgranskats så publiceras fyndet i den publika nationella databasen Artportalen där det går att söka fram fynden. Det skickas även automatiskt ut ett mail till oss som arbetar med invasiva främmande arter att det kommit in en ny rapport inom vårt område så att vi får kännedom om fyndet.

Man kan även välja att rapportera sitt fynd direkt i Artportalen men för det behöver man ha en inloggning och är man ovan kan det systemet verka mer komplicerat.

Enklare rapporteringssystem

Invasivaarter.nu är utformat för att vara ett enklare rapporteringssystem så att fler ska skicka in sina observationer. Eftersom alla fynd samlas i Artportalen går det att söka ut information och analysera till exempel hur arters utbredning förändras över tid. Det gör det också enklare att få en tydlig bild av hur förhållandena ser ut på en nationell nivå.

Här hittar du mer information om vad du kan göra själva för att vara med och bekämpa sjögull