Välbesökt årsstämma

Fredag den 12 maj hade vi i Mälarens vattenvårdsförbund vår årsstämma. Den här gången träffades vi i ett soligt och grönskande Stockholm.

– Det var skönt att äntligen kunna ha en helt fysisk stämma för första gången på tre år och att intresset var så stort. Vi var över 60 deltagare. Eftersom det är ny mandatperiod var det många nyvalda politiker på plats och de visade ett stort intresse för våra frågor, berättar Ingrid Hägermark.

Under stämman valdes två nya medlemmar in; Fagersta kommun och Mälarens båtförbund.

Förra året var det första året med det ”nya” förbundet där projektet Mälaren – en sjö för miljoner har blivit en integrerad del av förbundet.

– Under stämman fick vi visa upp att vi nu är så många som jobbar på kansliet och att det har hänt så mycket i vår verksamhet, det var verkligen roligt.

SLU var på plats och berättade om miljöövervakningen från 2022 och under lunchen hölls några uppskattade miniseminarier.

– Vi fick bland annat höra om hur man arbetar i Skottland med naturbaserade lösningar för att minska problem med översvämningar och övergödning.

Under eftermiddagen höll Klas Hyllander från Stockholms stad en föreläsning om Nya Slussen och därefter visade han modellen av Nya Slussen.

– Att få veta mer om det stora projektet var en uppskattad avslutning på en lyckad årsstämma, avslutar Ingrid Hägermark.

Intresset för årsstämman var stort och vi var över 60 personer som samlades.

Stina Drakare och Faruk Djodjic från SLU berättade om resultaten från 2022 års miljöövervakning.
Klas Hyllander, Stockholms stad, gav oss en uppskattad visning av modellen av hur Nya Slussen kommer att se ut.