Våtmark i Tillinge

I Tillinge har Enköpings kommun anlagt en våtmark genom att återmeandra ett uträtat dike. Återmeandingen skapades genom att gräva ur en gammal meanderbåge. Efter anläggandet av våtmarken rinner nu låg- och medelvattenföringen genom meanderbågen, medan höga flöden sprider ut sig i ett befintligt rätat dike och genom ytterligare en meanderbåge. På så sätt har ett kvillområde i vattendraget skapats.

Ungefärlig placering av Tillinge våtmark
Karta över området, där en ungefärlig placering av den anlagda våtmarken finns markerad med ett kryss.

Syfte

Syftet med våtmarken är att fördröja vattenföringen, minska övergödningen och höja den biologiska mångfalden på platsen.

Reflektioner

Samarbetet med lokala markägare och entreprenörer har fungerat mycket bra, och våtmarken har haft stor betydelse för kommunens åtgärdsarbete. Vägen dit har däremot inte varit problemfri. Ett bekymmer som projektet tampades med var administrativa fördröjningar, där en bättre dialog med handläggare på diverse myndigheter hade kunnat spara tid. Samtidigt var grävarbetet mycket dyrt, och det var svårt att få pengar till projektet under rätt tid. Dessa två faktorer försvårade arbetet och resulterade i en jäktad situation, eftersom möjligheterna till grävarbete är beroende av väder och behöver anpassas till en viss tid på året.

Tips för liknande projekt

Cassandra Telldahl Bjelkelöv, vattenrådgivare på Enköpings kommun, uppmanar andra som ska genomföra liknande projekt att tidigt tänka på hur våtmarken ska kunna skötas i framtiden. Det är bra att utforma enkla lösningar, och att ge utrymme för förändringar.

”Vi kommer grusa upp en överfart för att en mindre maskin i torrläge i framtiden kan ta sig över för att rensa djuphålorna. I planeringsfasen hade vi tänkt att detta skulle gå från utsidan, men nu i efterhand väljer vi en annan lösning.”, utvecklar Cassandra.

Cassandra berättar även att priserna på grävarbeten i Mälardalen är dyra. Landskapet är platt och vissa fall behövs mycket grävarbete. Det blir alltid dyrare än vad man har tänkt sig från början. Det kan vara fördelaktigt att söka mer pengar än vad man tror behövs. Det är bättre att lämna tillbaka överblivna pengar, än att låta det arbete som gjorts stå ofärdig kvar.

Kontakt

Cassandra Telldahl Bjelkelöv, Enköpings kommun

Åtgärdstyp Tidsplan Medverkande parter Koordinater (SWE REF 99TM)
Våtmark 2020: Genomförd Enköpings kommun N 6613295, E 611736