Tips om ny webbplats om kommunal vattenplanering

Du har väl inte missat den nya webbplatsen vattenplanering.se som EU-projektet LIFE IP Rich Waters tagit fram? Webbplatsen ger dig som jobbar med frågor om vatten i en kommun ny kunskap, tips och idéer om hur du kan jobba ännu mer strategiskt med just din vattenplanering. – Bland allt inspirationsmaterial som samlats på webbplatsen finns…

Läs mer

Mälarinarium nr 1, 2020

Årets första webbinarium i samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund hölls den 18 mars via skype. Temat för Mälarinarierna är pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren. Här kan du se Mälarinariet inspelat. 03:55 – 8:55 kan ni hoppa över, det är bara tekniskt strul och inget av värde att lyssna på. Resten är mer intressant!…

Läs mer

Webbinarium: Lärdomar från framtagandet av ett lokalt åtgärdsprogram

Den 26 mars bjuder Mälaren, en sjö för miljoner (MER), in alla politiker och tjänstepersoner inom MER-kommunerna till ett webbinarium om framtagande av lokala åtgärdsprogram.   Zahrah Livendahl, vattensamordnare på Uppsala kommun, berättar om processen kring att ta fram Fyrisåns lokala åtgärdsprogram (LÅP). Hon kommer att dela med sig av problem och lärdomar med bas i…

Läs mer

Nu finns utbildningen för kommunpolitiker anpassat efter landets alla vattendistrikt

Under hösten lanserade vi en utbildning för kommunpolitiker och tjänstepersoner i Norra Östersjöns vattendistrikt, om deras roll i vattenförvaltningen. Intresset för utbildningen är stort och har nu tagits fram i anpassade versioner för de andra fyra vattendistrikten som finns i Sverige. Förutom att materialet kan användas av politiker och tjänstepersoner på landets kommuner, är det…

Läs mer

Tips om en ny skrift: Nyttan med bättre vatten

Vattenmyndigheterna har tagit fram en skrift med syfte att ge kommunala beslutsfattare goda argument för fler vattenåtgärder. I skriften hittar du bland annat exempel på hur stor nytta som åtgärder gör för vattnet – och för oss människor – och hur stora värden det faktiskt kan röra sig om. Mycket handlar om ekonomi, men det…

Läs mer

Tolv nya förslag på projekt för fria vandringsvägar

Länsstyrelserna har lämnats möjlighet att föreslå projekt för fria vandringsvägar till Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Projekten har lagts in i en så kallad projektlista som HaV administrerar. Medel till dessa projekt kan delas ut av HaV när möjlighet till finansiering dyker upp. Vilka projekt som får medel kommer att fastställas i årliga bidragsbeslut.  Länsstyrelsen i…

Läs mer

Vattenpolitiker möts för nätverkande och utbildning

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) arbetar med att stötta medlemskommunerna i det komplexa arbetet med vattenfrågor. – När vi hade en MER-kommunträff på Ultuna i oktober lyftes önskemålet att få fortsätta att utveckla nätverket för de politiker som arbetar med frågor om vatten. Det finns en efterfrågan på en ökad kunskap kring…

Läs mer

Tips om fin informationsfilm

Edsvikens och Oxunda vattensamverkan har tillsammans tagit fram en informationsfilm om hur vi kan minska den påverkan som kommer från dagvatten. En riktigt fin film som vi inom Mälaren Vattenvårdsförbund gärna tipsar om! Filmen Många bäckar små

Läs mer

Höga vattennivåer i Mälaren

Den senaste tidens regnväder har orsakat att vattnet i Mälaren stiger. Vattenståndsnivån beräknas nå klass 1-nivå under torsdagsmorgonen och bedöms kunna ligga kvar över varningsnivån till julhelgen. Prognosen från SMHI är att det ska kulminera under dagen senast under morgondagen. Än så länge verkar det inte vara stora materiella skador ännu men det kan komma…

Läs mer

Utbildning om vatten för kommunpolitiker

De kommuner som är med i projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) har lyft behovet av en utbildning om deras ansvar i vattenförvaltningen. Därför har MER samlat tjänstemän och politiker och tillsammans med Mälarens Vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheten arbetat fram ett utbildningsmaterial till nya kommunpolitiker. Utbildningsmaterialet är på grundläggande nivå och går igenom kommunernas åtgärder…

Läs mer