Bidrag beviljat till MER för seminariedag om små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 80 000 kr till Mälarens vattenvårdsförbund för att arrangera en seminariedag om små avlopp. Seminariet arrangeras inom ramen för Mälaren – en sjö för miljoner (MER) och kommer att äga rum i höst. Vi har inlett planeringen och återkommer med ett exakt datum. Havs- och vattenmyndighetens pressmedelande finns här.

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbunds ordinarie förbundsstämma 10 maj 2016 i Mariefred

 Tid: 10 maj kl 09.15 – 15.00 Plats: Gripsholms värdshus, Kyrkogatan 1, Mariefred Målgrupp: Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde – såsom kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer – hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten. Anmälan: Anmäl dig senast den 2 maj via denna länk: Anmälan till årsstämma…

Läs mer

Stormöte för LIFE

Torsdag den 14e januari höll vi ett informationsmöte kring LIFE-processen. På mötet gick vi igenom hålltider för den fortsatta ansökningsprocessen fram till inlämnad ansökan samt mallar/checklista för action-beskrivningar och budget. Arbetsgruppen och våra konsulter Ulf Castenfors och Marcus Grünewald på GIA SWEDEN besvarade frågor. Förmiddagen avslutades med gemensam lunch på Stadshusrestaurangen. Stort tack till alla som…

Läs mer

Inbjudna att skriva fullskalig ansökan, LIFE

Vi har återigen blivit inbjudna att få skicka in en fullskalig ansökan om ett EU Life IP-projekt. Ansökan ska vara inskickad 1 april 2016. Under december 2015 tar projektets arbetsgrupp fram en detaljerad plan för arbetet fram till att den färdiga ansökan ska vara inskickad i april 2016. Alla berörda parter kommer att få ta del av övergripande information via…

Läs mer

Förbundsträff februari 2016

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in till en förbundsträff den 2-3 februari i Västerås. Den 2:a februari fokuserar vi på Mälaren-en sjö för miljoner och den 3:e februari på förbundets miljöövervakning och revisionen av miljöövervakningsprogrammet. På kvällen den 2 feb ges möjlighet att inta gemensam middag och att lära sig mer om fiskvandringsvägar. Med detta upplägg hoppas…

Läs mer

Intervju med David Liderfelt i radio Västmanland

Radio P4 Västmanland kontaktade förbundet förra veckan för en intervju angående vår LIFE-ansökan (LIFE IP Rich Waters). Fokus låg på behovet av att minska övergödningen från lantbruket och inslaget i sin helhet kan du lyssna på via länken nedan. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=112&artikel=6290636

Läs mer

Inspirationsdag om vattenåtgärder i lantbruket 13 oktober 2015 på Jällagymnasiet utanför Uppsala

13 Oktober 2015 genomförde förbundet tillsammans med LRF, Uppsala kommun och SLU en inspirationsdag om kommunernas medverkan i åtgärdsarbetet för att minska växtnäringsläckage från lantbruket. Nedan finns dokumentationen från dagen. Såhär såg programmet ut: Inbjudan + program lantbrukssem uppd 8 okt Utvärdering och en sammanställning av projektidèer som bollades fram under lunchen finns här: 151013…

Läs mer

Ansökan om EU-medel för bekämpning av sjögull

Tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland, fyra andra länsstyrelser och fyra kommuner har Mälarens vattenvårdsförbund lämnat in en LIFE-ansökan för bekämpning av sjögull. Hela projektet beräknas kosta 54 miljoner och påbörjas hösten 2016 om ansökan blir godkänd. SVT Västmanland har gjort ett nyhetsinslag om ansökan som kan ses här: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastmanland/gemensam-kamp-mot-sjogull    

Läs mer

Färdig konceptskiss för LIFE IP och en ny medarbetare

Nu är den nya konceptskissen (s.k. Concept Note) färdig och inlämnad till EU! I samband med den nya konceptskissen byter vi även namn till LIFE IP Rich Waters. Samtidigt vill vi passa på att hälsa vår nya medarbetare Åsa Erlandsson välkommen! Hon kommer under hösten att sätta sig in i ansökan och processen hittills, för…

Läs mer