Möt Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare för Sagån, i en intervju

I en intervju på Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns nu en intervju med Viktor Kärvinge som jobbar som åtgärdssamordnare för Sagån inom LEVA i nära samarbete med Sagåns vattenråd. Viktor är anställd på länsstyrelsen men är utlånad till oss på Mälarens vattenvårdsförbund. Möt Viktor Kärvinge

Läs mer

Träff för MER-kommunerna den 6 november!

Välkommen till Mälaren – en sjö för miljoners årliga träff för tjänstemän och politiker! I år träffas vi digitalt den 6 november. Information om anmälan kommer ut till alla berörda kommuner.     Preliminärt program MER-träff 6nov

Läs mer

Grundkurs LOVA & LONA 9 oktober 2020

Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, in till en kurs för kommuner den 9 oktober 2020 om hur man ansöker om medel från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) och LONA (lokala naturvårdssatsningen) och hur man hanterar ett projekt om man blir beviljad finansiering. Kursen genomförs…

Läs mer

Hästar och övergödning 1 oktober

Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters erbjuder stöd i att utveckla projekt och söka LOVA-bidrag. Målet är att skapa samarbetsprojekt med aktörer som under 2021 vill genomföra åtgärder. Mer info och anmälan: Marie Albinsson, marie.albinsson@ecoloop.se, 070-285 63 36

Läs mer

Informationsmöte den 18 september om vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027

Välkommen till vårt informationsmöte, som utgör starten för processen att tillsammans med medlemmarna arbeta fram en gemensam vision för förbundets verksamhet 2022-2027! Visionen planeras att antas vid årsstämman i maj 2021. Det går att delta på plats i Stockholm eller digitalt via Skype. Läs mer om mötet och anmäl dig senast den 16 september här:…

Läs mer

Kurs 17 september: Hitta finansiering till åtgärder

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett antal kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Utbildningsdagen riktar sig till dig som vill söka extern finansiering för att genomföra projekt om vatten Den 17 september kl 8.30 -12 är det dags för steg 2…

Läs mer

CyanoAlert – varningstjänst för algblomningar – igång i Mälaren!

Under sommaren 2020 prövar vi en helt ny tjänst för att få hjälp att bevaka algblomningar i Mälaren. Tjänsten heter CyanoAlert, och innebär i korthet att de kommuner och vattenverk som har anslutit sig får information för de platser man har valt att bevaka. Det rör sig om badplatser och intagsplatser för råvatten till dricksvattenproduktion….

Läs mer

Riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem pågår

Mälaren är en fantastisk vattentäkt för miljoner personer från Västerås i västra Mälaren till Stockholm i Östra Mälaren. Bara i Stockholms län är det över 2 miljoner personer som får sitt vatten från dricksvattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren enligt den regionala vattenförsörjningsplanen 2018 (Länsstyrelsen i Stockholms län). Enligt med RUFS, Regional utvecklingsplan för…

Läs mer

Hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten!

Kurs 17 september om åtgärdsfinansiering! Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020 inom ramen för LIFE IP Rich Waters ett antal kurser riktade till kommunerna i distriktet. Utbildning åtgärdsfinansiering steg 2 17 september kl 8.30-12 Målsättning är att kursdeltagarna ska: • Vara förtrogna med olika finansieringsmöjligheter • Förstå hur en ansökan kommer till…

Läs mer

Sprid inte främmande arter till våra sjöar

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar. Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in…

Läs mer