Informationsmöte den 18 september om vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027

Välkommen till vårt informationsmöte, som utgör starten för processen att tillsammans med medlemmarna arbeta fram en gemensam vision för förbundets verksamhet 2022-2027! Visionen planeras att antas vid årsstämman i maj 2021. Det går att delta på plats i Stockholm eller digitalt via Skype. Läs mer om mötet och anmäl dig senast den 16 september här:…

Läs mer

Kurs 17 september: Hitta finansiering till åtgärder

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett antal kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Utbildningsdagen riktar sig till dig som vill söka extern finansiering för att genomföra projekt om vatten Den 17 september kl 8.30 -12 är det dags för steg 2…

Läs mer

CyanoAlert – varningstjänst för algblomningar – igång i Mälaren!

Under sommaren 2020 prövar vi en helt ny tjänst för att få hjälp att bevaka algblomningar i Mälaren. Tjänsten heter CyanoAlert, och innebär i korthet att de kommuner och vattenverk som har anslutit sig får information för de platser man har valt att bevaka. Det rör sig om badplatser och intagsplatser för råvatten till dricksvattenproduktion….

Läs mer

Riskanalys av Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem pågår

Mälaren är en fantastisk vattentäkt för miljoner personer från Västerås i västra Mälaren till Stockholm i Östra Mälaren. Bara i Stockholms län är det över 2 miljoner personer som får sitt vatten från dricksvattenverk som tar sitt råvatten från Mälaren enligt den regionala vattenförsörjningsplanen 2018 (Länsstyrelsen i Stockholms län). Enligt med RUFS, Regional utvecklingsplan för…

Läs mer

Hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten!

Kurs 17 september om åtgärdsfinansiering! Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020 inom ramen för LIFE IP Rich Waters ett antal kurser riktade till kommunerna i distriktet. Utbildning åtgärdsfinansiering steg 2 17 september kl 8.30-12 Målsättning är att kursdeltagarna ska: • Vara förtrogna med olika finansieringsmöjligheter • Förstå hur en ansökan kommer till…

Läs mer

Sprid inte främmande arter till våra sjöar

Sommaren är här och i år kommer fler än vanligt vistas i den svenska naturen. Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar. Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in…

Läs mer

Filmad föreläsning om att skriva LIFE Concept Note

Den 29 maj 2020 arrangerade Mälaren en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en skrivarverkstad om ”Concept note”. Om du vill få tillgång till föreläsningen, hör av dig till elin.angman@lansstyrelsen.se ​Concept note är en första ansökan på 10 sidor som avgör om ditt projekt går vidare i LIFE-programmet och sedan får…

Läs mer

Information om årsstämma 2020 Per Capsulam för Mälarens vattenvårdsförbund

På grund av rådande läge med Coronaviruset har styrelsen beslutat att genomföra årets förbundsstämma Per Capsulam istället. På grund av detta kommer vi att hänskjuta diskussionen om visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 som var tänkt att hållas vid årsmötet i maj, till ett informationsmöte i september, då vi hoppas att vi kan träffas igen. Inför…

Läs mer

Omfattande undersökning av läkemedelsrester i Mälarens vatten

Nu i april avslutades en omfattande provtagning av läkemedelsrester i Mälaren. Provtagningen har genomförts av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med SLU inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Resultaten kommer att redovisas i höst. Bland annat undersöks rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva mediciner i vattnet. Provtagningen av läkemedelsrester startade i juni 2019 och omfattar…

Läs mer

Hjälp till att stoppa sjögull i Mälaren!

Sjögull är en införd vattenväxt som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Livet under ytan påverkas negativt, då det blir för lite solljus i vattnet. Sjögull förändrar och utarmar ekosystemet. Tyvärr förekommer det sjögull i stor utsträckning i Mälaren. Därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter bekämpar sjögull genom…

Läs mer