Ny projektledare för Mälaren-en sjö för miljoner

Ny projektledare för MER – Mälaren en sjö för miljoner är Katarina Tano. Katarina kommer närmast från Kalix kommun där hon jobbat med alla typer av vattenfrågor, från vattenskydd ->dricksvatten->avloppsvatten->recipient. Hon har dessutom ingått i styrelsen för Torne/Kalix älvars vattenvårdsförbund, Bottenvikens kustvattenvårdsförbund, Kalix- & Töreälvens vattenråd, Norra Bottenvikens kustvattenråd samt Sangisälvens och Keräsjokis vattenråd. Sedan 2013 har hon också…

Läs mer

Rapport från miljöövervakningen i Mälaren 2016

Nu är rapporten från 2016 års miljöövervakning av näringsämnen, plankton och bottenfauna i Mälaren klar. Den finns både i form av en kort sammanfattning på en sida, samt den fullständiga rapporten inklusive bilagor där alla analysresultat återfinns. Samtliga rapporter för miljöövervakning finns att ladda hem under fliken ”Publikationer” i kategorin ”rapporter Mälarens vattenvårdsförbund”.    

Läs mer

Undersökning av mikroplast pågår i Mälaren

Under maj och juni undersöks halterna av mikroskräp, bland annat mikroplaster, i Sveriges fyra största sjöar; Mälaren, Hjälmaren, Vänern och Vättern. Prover har tagits på 14 platser runt om hela Mälaren för att mäta mängden mikroplaster och spåra dess ursprung. Resultaten beräknas vara klara under 2018. Mikroplast har uppmärksammats i haven de senaste åren. Däremot…

Läs mer

Dricksvatten – temat på Mälarkonferensen 7 mars i Örebro

Över två miljoner människor är beroende av Mälarens vatten och tillrinnande vattensystem för vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Vilka utmaningar står vi inför nu och i framtiden? Hur kan vi på bästa sättet skydda vårt dricksvatten? Det och mycket annat avhandlas när vi samlas i Örebro på Mälarkonferensen den 7 mars 2017. Mälarkonferensen vänder sig…

Läs mer

Tjänster i LIFE IP Rich Waters utlysta

Tjänsterna är tillsatta. 1 Januari drar det igång, Sveriges största LIFE projekt och hittills enda LIFE IP. Flera tjänster är utlysta. Läs mer om projektet här! På Länsstyrelsen i Västmanland har fyra tjänster utlysts (2 projektledare samt ekonom, kommunikatör). Klicka här för att läsa mer. På Länsstyrelsen i Stockholm har en projektledartjänst utlyst för att leda ett…

Läs mer