Lär dig mer om sötvattensbiologi!

Vid MER-dagen i höstas höll Stina Drakare, institutionen för vatten och miljö vid SLU, en ”crash course” i sötvattensbiologi eller limnologi som det också heter. Vi spelade in snabbkursen så att fler kan ta del av den. En kortfattad beskrivning av limnologi kan lyda: Kunskapen om strukturella och funktionella förhållanden mellan organismer i inlandsvatten och…

Läs mer

Samlad kunskap om klimat och vatten

Mälarens vattenvårdsförbund arbetar för att öka medvetenheten om att klimatförändringen innebär en stor risk för försämrad vattenkvalitet då klimat och vatten är två tätt sammanlänkade områden. Förbundet har som mål att identifiera och främja åtgärder med synergieffekter, dels för att det leder till effektivt resursutnyttjande och kompetensutveckling över förvaltningsgränser, dels för att det öppnar upp…

Läs mer

Ny film om arbetet i Sagån: ”Som åtgärdssamordnare är jag med hela vägen”

Under 2019 och 2020 genomförde Sagåns vattenråd projektet ”Bättre vattenkvalitet i Sagåns avrinningsområde”. Arbetet med åtgärderna kring Sagån leddes av Mälarens vattenvårdsförbunds åtgärdssamordnare Viktor Kärvinge. Som ett led i projektet har en film gjorts för att berätta om resultaten och visa att man kan komma långt i vattenvårdsarbetet genom att arbeta med lokala krafter. ”Vårt…

Läs mer

Äntligen fritt fram i Gisslarboån!

Vi vill tipsa om en fin film om hur man kan arbeta för att öppna upp för fria vandringsvägar för fisk! Gisslarbo har en flera hundra år gammal industrihistoria, där ån har spelat en viktig roll för kraftproduktion till olika verksamheter. Under 2019-2020 revs två äldre dammar i Gisslarboån för att öppna upp fria vandringsvägar…

Läs mer

Missa inte våra workshops om dagvatten

Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till två workshops om dagvatten. Fokus är på de nya etappmål för dagvatten som Naturvårdsverket presenterade i början av 2021. Läs mer i vår kalender Workshop 1: Att ta fram en dagvattenplan/policy/strategi (etappmål 1)30 november kl. 09:00-12:00 via Teams Workshop 2: Hållbar dagvattenhantering…

Läs mer

Nu är anmälan till Mälarseminariet och MER-dagen öppen!

I november månad arrangerar vi både årets Mälarseminarium och MER-dag. Nu är programmet spikat för båda dagarna och du kan anmäla dig. Mälarseminariet 11 november Den 11 november bjuder Mälarens vattenvårdsförbund och Institutionen för vatten och miljö (SLU) in alla medlemmar i Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner (MER) till 2021 års…

Läs mer