En snö- och istäckt sjö med blå himmel.

Nu erbjuder vi utbildning för dig som kommunpolitiker!

Vatten berör alla delar av kommunens arbete, från hur vi tar hand om större regnmängder och säkrar våra bostadsområden i ett förändrat klimat till hur vi uppfyller miljökraven för sjöar, vattendrag och kustområden. Vill du veta mer om denna avgörande framtidsfråga och vad du som politiker kan göra? Då ska du anmäla dig till vår utbildningsdag den 23 mars!

Under dagen kommer vi att ta upp:

  • Erfarenheter från andra politiker
  • Lagstiftning
  • Samverkan
  • Kommunens olika roller
  • Vattnet som resurs
  • Hur man skapar politiska förutsättningar för ett långsiktigt vattenarbete

Program och anmälan

Vi arrangerar dagen tillsammans med LIFE IP Rich Waters och Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.