Hur hanterar vi kommunens vatten? Utbildning för politiker

23 mars 09:00 - 15:00 World Trade Center i Stockholm, sal Manhattan

Vatten berör alla delar av kommunens arbete, från hur vi tar hand om större regnmängder och säkrar våra bostadsområden i ett förändrat klimat till hur vi uppfyller miljökraven för sjöar, vattendrag och kustområden.

Vill du veta mer om denna avgörande framtidsfråga och vad du som politiker kan göra? Välkommen till en heldag som innehåller både inspiration och kunskap!

Utbildningsdagen riktar sig till dig som är politiker på kommunal nivå – du kan sitta i en nämnd eller i kommunfullmäktige.

Under dagen kommer vi att ta upp:

  • Erfarenheter från andra politiker
  • Lagstiftning
  • Samverkan
  • Kommunens olika roller
  • Vattnet som resurs
  • Hur man skapar politiska förutsättningar för ett långsiktigt vattenarbete

När och var?

Torsdagen den 23 mars 2023 i sal Manhattan på World Trade Center, Stockholm.

Program

08.30-09.00 Kaffebuffé
09.00-09.30 Välkomna! Introduktion till dagen
09.30-10.00 Vattenmyndigheten om det nya åtgärdsprogrammet
10.00-11.30 Utbildning: Kommunernas roll i vattenförvaltningen – Mälarens vattenvårdsförbund
11.30-12.30 Lunch
12.30-13.30 Goda exempel från LIFE IP Rich Waters. Hur har andra kommuner gjort? Tre inspirerande exempel på åtgärder med mervärden.
13.30-14.30 Strategisk vattenplanering
14.30-15.00 Kakbuffé och mingel

Anmälan

Du anmäler dig via detta anmälningsformulär Sista dag för anmälan är den 6 mars.

Utbildningsdagen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch. Mejla eventuella allergier eller specialkost till Elin Ångman på Mälarens vattenvårdsförbund: elin.angman@lansstyrelsen.se.

Frågor

Har du frågor om utbildningsdagen? Kontakta Elin Ångman på elin.angman@lansstyrelsen.se.