Nu är nätverket för tjänstepersoner på våra medlemskommuner igång

I februari startade vi i Mälarens vattenvårdsförbund ett nätverk för våra 26 medlemskommuner som riktar sig till kommunala tjänstepersoner som arbetar med vattenfrågor. Målgruppen är de tjänstepersoner som arbetar som vattenstrateg eller motsvarande, det kan vara exempelvis miljöstrateg, kommunekolog eller vattensamordnare.

Syftet med nätverket är att få till ett utbyte av erfarenheter. I nätverket finns små och stora kommuner som har kommit olika långt i vattenarbetet. Vissa av tjänstepersonerna har vattenfrågorna som en liten del av tjänsten och kan ha extra stor hjälp av att ha ett utbyte med andra kommuner kring dessa frågor. I nätverket delas erfarenheter och konkreta kunskaper och verktyg och vi försöker hitta gemensamma utmaningar där samverkan ger bättre resultat.

Vi i vattenvårdsförbundet vill stötta kommunerna inom vattenplanering, miljöövervakning och åtgärder. I nätverket diskuteras kommunernas behov kopplade till vattenfrågor och vi får höra vad som är aktuellt på Vattenmyndigheten och andra vägledande myndigheter. Vi kommer att gå igenom kommunernas åtgärdsprogram samt titta på vilka utmaningar och risker som är störst för Mälaren. Mälarens vattenvårdsförbund vill också använda nätverket till att lyssna in kommunernas behov så att vi kan lägga upp vår verksamhet på bästa sätt.

Vi planerar att träffas på kortare digitala möten varannan månad och ha en fysisk nätverksträff en gång om året.

Har ni frågor om nätverket, hör av er till Elin.Angman@lansstyrelsen.se