Tips! Nu finns digitala åtgärdsunderlag för vatten

Vattenmyndigheterna presenterar nu digitala underlag som ska underlätta för dig som är handläggare på kommun eller länsstyrelse att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. Underlagen består av tio så kallade Story Maps.

Underlagen vänder sig främst till dig som arbetar med åtgärdsgenomförande på myndighet, länsstyrelse eller kommun. Du kan till exempel vara VA-planerare, översiktsplanerare, miljöchef/inspektör, vattenstrateg, vattenverksamhetshandläggare, handläggare av förorenade områden eller rådgivare lantbruk.

Läs artikel och hitta det digitala underlaget på Vattenmyndigheternas webbplats