Författararkiv: Anna Andersson Ax

Boende runt Mälaren bjuds in till informationsmöte om sjögull

Nu när våren är här börjar den invasiva främmande arten sjögull att växa till i Mälaren igen. Sjögull växer så tätt att den skuggar botten så pass mycket att den konkurrerar ut andra växter och djur som lever i vattnet. Växten är också ett hinder för båtliv, fiske och bad. Den 14 april klockan 18.00-20.00…

Läs mer

Tips: gå en distanskurs om dagvatten!

Luleå tekniska universitet ger under hösten 2021 en distanskurs i dagvatten (7,5 högskolepoäng, 25 procent studietakt). Kursen ges i samarbete med Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje. Kursens övergripande mål är att öka kunskapen om vårt dagvatten med avseende på såväl miljö, ekonomi som människans välbefinnande. Sista ansökningsdag 15 april 2021. Läs mer om kursen i…

Läs mer

Se inspelat webbinarium om konflikthantering

Inom Mälaren – en sjö för miljoner vill vi underlätta och stötta det komplexa arbetet med vattenfrågor som kommuner bedriver. Frågor kring vattnet i vårt samhälle kan ofta väcka känslor och konflikter av olika slag kan uppstå.  Den 6 februari 2020 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner ett uppskattat och välbesökt webbinarium om just…

Läs mer

Frågor och svar om sjögull och bekämpningen

Tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna driver vi ett projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren. Hur sprids sjögull? Hur går bekämpningen av växten till? Vad kan jag själv göra för att minska spridningen? Ja, växten sjögull och bekämpningen…

Läs mer

Material från våra dialogmöten om vattenmyndighetens samråd

Kommunerna som ingår i Mälaren – en sjö för miljoner (MER) samlades vid tre möten i februari och mars 2021 för att tillsammans diskutera vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram. Nu hittar du alla presentationer och anteckningar från dessa möten och länkar som lyfts som viktiga och intressanta under våra möten. Dialogmöten om samrådsmaterialet från vattenmyndigheten

Läs mer

Mälarinarium – SLU och Mälarens vattenvårdsförbund

Idag torsdag den 11 mars välkomnar vi er alla till årets första webinarium! I samarbete mellan SLU och Mälarens vattenvårdsförbund får vi höra om pågående forskningsprojekt i anslutning till Mälaren. Programpunkter Pågående examensarbeten Samarbeten med akademin Rapporter från olika projekt Meddelanden Länk till Skypemötet och detaljerat program finns på SLU:s webbplats Varmt välkomna klockan 10.30-11.30!

Läs mer

Inventering visar: liten minskning av sjögull i västra Mälaren

Nu är inventeringen av den invasiva arten sjögull i västra delen av Mälaren klar. I jämförelse med 2019 har utbredningen minskat med drygt 2 000 m2, vilket är en minskning på omkring två procent. Minskningen kan bero på en naturlig variation i tillväxt och utbredning för arten, men en viktig faktor till minskningen är också…

Läs mer

Vi välkomnar Sagåns vattenråd till vår webbplats!

Nu finns en ingång här på vår webbplats för Vattenråd där du hittar generell information om vad ett vattenråd är och hur de fungerar. Men, under ingången har numera även Sagåns vattenråd sin hemvist. På deras sidor hittar du kontaktuppgifter, stadgar, information om hur du blir medlem och dokument från årsmöten och styrelsesammanträden. Lite länge…

Läs mer

Möjligheter till kommunsamverkan för fria vandringsvägar för fisk

Den 5 mars 2021 höll Mälaren – en sjö för miljoner (MER) ett seminarium där Jonas Berglind från LIFE IP Rich Waters och Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare för Sagån, informerade om ett erbjudande om samverkan för fria vandringsvägar för fisk. – Frågan om fria vandringsvägar för fisk är aktuell i de allra flesta kommuner och tjänstepersoner…

Läs mer

Tips: ta del av presentation i filmformat om vår vision

Nu finns också en filmad presentation av vår vision, med en berättarröst som lotsar dig igenom presentationen. Filmen är ungefär en kvart lång. – Om ni vill att vi deltar på något möte för att berätta om visionen, så gör vi det mycket gärna. Kontakta då mig eller Elin Ångman, säger Ingrid Hägermark, förbundschef. Här…

Läs mer