Författararkiv: Anna Andersson Ax

Vi söker vikarierande projektledare!

Vill du vara med och jobba för ett bevarande och förbättrande av Mälarens kvalitet? Just nu söker vi en vikarierande projektledare till Mälaren – en sjö för miljoner. Sök idag! Läs jobbannonsen på offentligajobb.se

Läs mer

Upplands Väsby om MER: “Ett forum att diskutera vattenfrågor i”

– Att jobba med vattenfrågor i en kommun kan ibland vara ganska ensamt och då behövs det ett forum att diskutera vattenfrågor i – och det har MER kunnat erbjuda. Detta är ett av perspektiven som Louise Andersson miljöprojektledare på Upplands Väsbys kommun delar med sig av i en kort film om kommunens medverkan i…

Läs mer

Här är visionen för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027

Nu är förslaget på vision för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027 klar och ute på remiss. Det långsiktiga målet med förbundets arbete är rent vatten och friska ekosystem i Mälaren och dess tillrinnande vattendrag. En viktig del av visionen är att projektet Mälaren – en sjö för miljoner blir en permanent del av förbundet. – Genom…

Läs mer

Följ oss på Facebook och Twitter!

Du har väl inte missat att vi finns på Facebook och Twitter? Följ oss gärna där så håller du dig – på ett smidigt sätt – uppdaterad kring vad som är på gång. Följ oss på Facebook! Följ oss på Twitter!  

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År!

Vi vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi vill också rikta ett stort tack för ett gott samarbete under året!      

Läs mer

Möt Viktor Kärvinge, åtgärdssamordnare för Sagån, i en intervju

I en intervju på Havs- och vattenmyndighetens webbplats finns nu en intervju med Viktor Kärvinge som jobbar som åtgärdssamordnare för Sagån inom LEVA i nära samarbete med Sagåns vattenråd. Viktor är anställd på länsstyrelsen men är utlånad till oss på Mälarens vattenvårdsförbund. Möt Viktor Kärvinge

Läs mer

Omfattande undersökning av läkemedelsrester i Mälarens vatten

Nu i april avslutades en omfattande provtagning av läkemedelsrester i Mälaren. Provtagningen har genomförts av Mälarens vattenvårdsförbund i samarbete med SLU inom ramen för LIFE IP Rich Waters. Resultaten kommer att redovisas i höst. Bland annat undersöks rester av antibiotika, hormoner och antidepressiva mediciner i vattnet. Provtagningen av läkemedelsrester startade i juni 2019 och omfattar…

Läs mer

Hjälp till att stoppa sjögull i Mälaren!

Sjögull är en införd vattenväxt som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Livet under ytan påverkas negativt, då det blir för lite solljus i vattnet. Sjögull förändrar och utarmar ekosystemet. Tyvärr förekommer det sjögull i stor utsträckning i Mälaren. Därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter bekämpar sjögull genom…

Läs mer

MER vill bidra till utvecklingen av dagvattenhantering

Under 2019 drev Mälaren en sjö för miljoner (MER) ett projekt med fokus på dagvattenhantering. Ett av de tydliga behov som kom fram i projektet var att medlemskommunerna upplever stora svårigheter att ställa de krav som behövs i planprocessen för att nå miljökvalitetsnormerna i mottagande recipient. Särskilt utmanande blir det i planområden där kommunen inte…

Läs mer