Författararkiv: Anna Andersson Ax

Lyckad årsstämma!

Tisdagen den 10 maj var det dags för Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2022. – Den här gången var vi på Brunnby gård i Västerås och kunde ses fysiskt för första gången på tre år. Det var verkligen roligt att träffas igen! Vi erbjöd också möjligheten att vara med digitalt, vilket ungefär hälften av de cirka 60…

Läs mer

Dags för årsstämma!

Det här året blir vår årsstämma på plats på Brunnby gård utanför Västerås. Det kommer att finnas möjlighet att delta digitalt via skype, men vi ser helst att du närvarar på plats vid årsstämman, särskilt om du deltar som ombud för din organisation. Själva stämman äger rum under förmiddagen. Du hittar alla möteshandlingar här! Direkt…

Läs mer

Nu kan du ta del av informationsmötet om sjögull i efterhand

Den 27 april 2022 arrangerade samarbetsprojektet mot sjögull ett digitalt informationsmöte där de som lyssnade hade möjlighet att ställa sina frågor om växten sjögull och om vår bekämpning. Den delen av mötet som innehöll informationspunkter spelades in. Ta del av informationsmötet här Agenda: Strategi för åretsbekämpning Sammanfattning av 2021 års bekämpning Plan för bekämpningen för…

Läs mer

Stort intresse för konferens om tillsyn

Den 26 april arrangerade vi och Länsstyrelsen i Stockholms län konferensen Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn. Vi var runt 90 deltagare som samlades för att lyssna på flera föredrag med fokus på tillsyn på olika sätt, bland annat om jordbruk, enskilda avlopp och förorenade områden. Konferensen arrangerades inom ramen för LIFE…

Läs mer

Hjälp till att bekämpa sjögull i Mälaren!

Nu närmar sig våren och den främmande invasiva arten sjögullen börjar växa i Mälaren. Sjögull växer i så täta massor att hela ekosystemet kan påverkas och andra växter och djur inte kan överleva. Tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Västerås stad, Köpings kommun, Eskilstuna kommun, Kungsörs kommun bekämpar vi den här…

Läs mer

Programmet spikat för vårt tillsynsevent!

Den 26 april bjuder vi tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län in till en heldag med fokus på miljökvalitetsnormer i vatten och vilka utmaningar och möjligheter som finns kring tillsyn. Nu är programmet spikat och anmälan öppen! Anmäl dig till tillsynseventet 26 april Tillsyn är ett av våra viktigaste verktyg för att miljökvalitetsnormer för vatten…

Läs mer

Lansering av nätverk för projektutveckling

Nu lanserar Mälarens vattenvårdsförbund och LIFE IP Rich Waters ett nytt nätverk för att stötta kommuner och andra aktörer som vill göra konkreta åtgärder för bättre vatten. Inom nätverket ska deltagarna få stöd med att skapa kontakter, utveckla projekt och söka pengar för åtgärder. Nätverket är en del i LIFE IP Rich Waters arbete med…

Läs mer

Var med och fira vårt projekt Mälaren – en sjö för miljoner!

Vid årsskiftet avslutades projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER), och den verksamhet som projektet inbegrep övergick istället till att bli en del av den ordinarie verksamhet i Mälarens vattenvårdsförbund. Under de nio år som projektet pågick har nya åtgärder, nya projekt, nya kunskaper och nya kontakter skapats. Allt detta vill vi förstås fira!…

Läs mer

Nytt nätverk ska motverka giftiga båtbottenfärger i Mälaren

Mälarens vattenvårdsförbund har, tillsammans med Stockholms stad, startat ett nytt delprojekt inom LIFE IP Rich Waters. Det handlar om ett samverkansprojekt om båtbottenfärger för kommuner runt Mälaren. Den 9 februari hölls ett första informationsmöte och av de 23 strandnära kommuner som finns runt Mälaren var 14 representerade vid den digitala träffen, samt tre kommuner högre…

Läs mer