Författararkiv: Elin Ångman

Träff för MER-kommunerna den 6 november!

Välkommen till Mälaren – en sjö för miljoners årliga träff för tjänstemän och politiker! I år träffades vi digitalt den 6 november. Nedan finns program och anteckningar från mötet. Program MER-träff 6nov2020 MER-möte 6 november 2020 anteckningar

Läs mer

Grundkurs LOVA & LONA 9 oktober 2020

Mälarens Vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, in till en kurs för kommuner den 9 oktober 2020 om hur man ansöker om medel från LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) och LONA (lokala naturvårdssatsningen) och hur man hanterar ett projekt om man blir beviljad finansiering. Kursen genomförs…

Läs mer

Hästar och övergödning 1 oktober

Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters erbjuder stöd i att utveckla projekt och söka LOVA-bidrag. Målet är att skapa samarbetsprojekt med aktörer som under 2021 vill genomföra åtgärder. Mer info och anmälan: Marie Albinsson, marie.albinsson@ecoloop.se, 070-285 63 36

Läs mer

Kurs 17 september: Hitta finansiering till åtgärder

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett antal kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Utbildningsdagen riktar sig till dig som vill söka extern finansiering för att genomföra projekt om vatten Den 17 september kl 8.30 -12 är det dags för steg 2…

Läs mer

Hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten!

Kurs 17 september om åtgärdsfinansiering! Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020 inom ramen för LIFE IP Rich Waters ett antal kurser riktade till kommunerna i distriktet. Utbildning åtgärdsfinansiering steg 2 17 september kl 8.30-12 Målsättning är att kursdeltagarna ska: • Vara förtrogna med olika finansieringsmöjligheter • Förstå hur en ansökan kommer till…

Läs mer

Filmad föreläsning om att skriva LIFE Concept Note

Den 29 maj 2020 arrangerade Mälaren en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en skrivarverkstad om ”Concept note”. Om du vill få tillgång till föreläsningen, hör av dig till elin.angman@lansstyrelsen.se ​Concept note är en första ansökan på 10 sidor som avgör om ditt projekt går vidare i LIFE-programmet och sedan får…

Läs mer

Se föreläsning om hur man gör en LIFE-ansökan!

Nu finns den filmade föreläsningen om hur man söker LIFE-finansiering tillgänglig för alla kommuner. Hör av er till elin.angman@lansstyrelsen.se så får ni tillgång till den filmade presentationen samt alla powerpoint-bilder. Föreläsningen berör först LIFE generellt och går sedan in i detalj på allt man måste tänka på när man ska söka pengar. Här finns väldigt…

Läs mer