Hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten!

Kurs 17 september om åtgärdsfinansiering!

Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020 inom ramen för LIFE IP Rich Waters ett antal kurser riktade till kommunerna i distriktet.

Utbildning åtgärdsfinansiering steg 2
17 september kl 8.30-12

Målsättning är att kursdeltagarna ska:

• Vara förtrogna med olika finansieringsmöjligheter

• Förstå hur en ansökan kommer till

• Förankra internt och externt

• Skapat samarbeten inom kursen

• Ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva en ansökan

• Leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilda deltagare eller i grupp

Om du inte gått steg 1 den 16 juni, kontakta elin.angman@lansstyrelsen.se så får du tillgång till den filmade föreläsningen!

Anmälan till: stefan.engblom@ecoloop.se