Kurs 17 september: Hitta finansiering till åtgärder

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner håller under 2020, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett antal kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Utbildningsdagen riktar sig till dig som vill söka extern finansiering för att genomföra projekt om vatten

Den 17 september kl 8.30 -12 är det dags för steg 2 i kursen om att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten. Du behöver inte ha någon särskild förkunskap eller ha gått steg 1 för att delta.
Under förmiddagens genomförs grupparbeten med särskilt fokus på att utveckla samarbeten och projekt kring:
– Hästar och övergödning – åtgärder och förstudier
– Finansiering av Åtgärdssamordnare för bättre vattenmiljö
– Dagvatten, klimatanpassning och vatten i stadsutveckling
Dessutom en ”Öppen grupp” för er som har andra typer av projektidéer och koncept

Utöver projektutveckling föreläser vi om:
• Fem konkreta steg för projektutveckling – matcha projektkoncept med finansiering
• Leda och redovisa projekt med extern finansiering – tips och tricks

Dessutom får vi lyssna på flera kommuner som delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter kopplat till projektutveckling.

Målsättning med kursen är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva en ansökan och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Kursen sker digitalt.

Kursen genomförs digitalt.
Välkommen!

Anmälan till: Stefan Engblom, stefan.engblom@ecoloop.se
Begränsat antal platser.

Om du inte gått steg 1 den 16 juni, kontakta elin.angman@lansstyrelsen.se så får du tillgång till den filmade föreläsningen!