Hästar och övergödning 1 oktober

Mälaren – en sjö för miljoner och LIFE IP Rich Waters erbjuder stöd i att utveckla projekt och söka LOVA-bidrag. Målet är att skapa samarbetsprojekt med aktörer som under 2021 vill genomföra åtgärder.

Mer info och anmälan: Marie Albinsson, marie.albinsson@ecoloop.se, 070-285 63 36