Filmad föreläsning om att skriva LIFE Concept Note

Den 29 maj 2020 arrangerade Mälaren en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, en skrivarverkstad om ”Concept note”. Om du vill få tillgång till föreläsningen, hör av dig till elin.angman@lansstyrelsen.se

​Concept note är en första ansökan på 10 sidor som avgör om ditt projekt går vidare i LIFE-programmet och sedan får skriva en full ansökan.