Sjögull i Mälaren

SVT uppmärksammar projektet mot sjögull

Under hösten 2019 uppmärksammade SVT projektet mot sjögull. SVT Västmanland intervjuade Christina Schyberg, ekolog vid Köping kommun, om den kraftiga spridningen av växten i Mälaren. SVT Sörmland gjorde ett inslag om metoden med flytramar som nu genomförs.

Läs mer

Så kan du hjälpa till i bekämpningen mot sjögull

Mindre mängder sjögull kan bekämpas men har växten hunnit sprida sig kan utrotning bli svårt. Det finns flera insatser som du kan göra för att hjälpa till i bekämpningen. Kör aldrig med motorbåt där det finns sjögull eftersom växtdelar då lossnar och sprider sig mycket snabbt.

Läs mer

Det är vi som driver projektet mot sjögull

Bakom projektet att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod, står Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna. Du hittar kontaktuppgifterna till oss inom projektet här.

Läs mer