Så kan du hjälpa till i bekämpningen mot sjögull

Mindre mängder sjögull kan bekämpas men har växten hunnit sprida sig kan utrotning bli svårt. Det finns flera insatser som du kan göra för att hjälpa till i bekämpningen. Kör aldrig med motorbåt där det finns sjögull eftersom växtdelar då lossnar och sprider sig mycket snabbt.

Och om du hittar sjögull: rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nu.  Se gärna till att ta bilder på växterna och bifoga dem när du rapporterar.

Slå inte av sjögullsplantorna eftersom växtdelarna då snabbt sprids till nya platser.