Sjögull i Mälaren

SVT uppmärksammar projektet mot sjögull

Under hösten 2019 uppmärksammade SVT projektet mot sjögull. SVT Västmanland intervjuade Christina Schyberg, ekolog vid Köping kommun, om den kraftiga spridningen av växten i Mälaren. SVT Sörmland gjorde ett inslag om metoden med flytramar som nu genomförs.

SVT Västmanlands inslag ”Sjögullen ska bort ut Mälaren”
SVT Sörmlands inslag ”Flytramar ska ta död på sjögullen i Mälaren”