Det är vi som driver projektet mot sjögull

Bakom projektet att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren genom att använda flytramar som metod, står Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna. Du hittar kontaktuppgifterna till oss inom projektet här.