Styrelsen

 Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse har följande sammansättning:

  • åtta representanter för kommunerna inom Mälarens avrinningsområde
  • två representanter för länsstyrelserna vid Mälaren
  • en representanter för näringslivet
  • en representant för kommunal VA-verksamhet
  • en representant för landstingen inom Mälarens avrinningsområde
  • en representant för fiskets intressesammanslutningar
  • en representant för jordbrukets intressesammanslutningar
  • en representant för Sjöfartsverket/Trafikverket

Styrelsen består under 2017-2018 av följande ledamöter (ordinare O: ersättare E:)

Ordf, O: Staffan Jansson, Västerås stad
E: Claes Kugelberg, Västerås stad

O: Per Carlesson, Köpings kommun
E: Vakant, Botkyrka kommun

O: Geerth Gustavsson, Eskilstuna kommun
E:  Vakant, Ekerö kommun

O: Anders S Svensson, Strängnäs kommun
E: Hans Olsson, Enköpings kommun

O: Jonas Hellqvist, Järfälla kommun
E: Vakant, Huddinge kommun

O: Vakant, Södertälje kommun
E: Christian Norberg, Håbo kommun

O: Ove Andersson, Hallstahammars kommun
E: Vakant, Knivsta kommun

O: Bengt Fladvad, Uppsala kommun
E: Kathrine Laurell, Uppsala kommun

O: Göran Åström, Länsstyrelsen i Stockholms län
E: Anna Forslund, Länsstyrelsen i Södermanlands län

O: Lennart Nordvarg, Länsstyrelsen i Uppsala län
E: Sara Paulsson, Länsstyrelsen i Västmanlands län

O: Ida Lindh, Yara AB
E: 
Anders Hagevi, Ragn-Sells AB

O: Johanna Lindgren, Norrvatten
E: Susanne Lindhe, Stockholm Vatten och Avfall AB

O: Erik Östman, Stockholms läns landsting
E: Gun Eriksson, Stockholms läns landsting

O: Klas Lindström, Mälarens Fiskareförbund
E: Daniel Vidlund, Mälarens Fiskareförbund

O: vakant
E: vakant

O: Jenny Grönesjö Norén, Sjöfartsverket
E: Christina Odén, Trafikverket

Adjungerade:
Katarina Tano, Mälarens vattenvårdsförbund-projektledare MER

Sekreterare: Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen, maila då till ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se så kontaktar hon berörd person.

Läs anteckningarna från mötena här