Styrelsen

 Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse har följande sammansättning:

  • åtta representanter för kommunerna inom Mälarens avrinningsområde
  • två representanter för länsstyrelserna vid Mälaren
  • en representanter för näringslivet
  • en representant för kommunal VA-verksamhet
  • en representant för landstingen inom Mälarens avrinningsområde
  • en representant för fiskets intressesammanslutningar
  • en representant för jordbrukets intressesammanslutningar
  • en representant för Sjöfartsverket/Trafikverket

Styrelsen består under 2017-2018 av följande ledamöter (ordinare O: ersättare E:)

Ordf, O: Staffan Jansson, Västerås stad
E: Lena Vilhelmsson, Köpings kommun

O: Geerth Gustavsson, Eskilstuna kommun
E: Anders S Svensson, Strängnäs kommun

O: Ulf Malmström, Järfälla kommun
E:  Therez Olsson, Uppsala kommun

O: Patrik Waldenström, Södertälje kommun
E: Ove Andersson, Hallstahammars kommun

O: Bengt Fladvad, Uppsala kommun
E: Claes Kugelberg, Västerås stad

O: Erik Östman, Stockholms läns landsting
E: Gun Eriksson, Stockholms läns landsting

O: Göran Åström, Länsstyrelsen i Stockholms län
E: Anders Lindblom, Länsstyrelsen i Stockholms län

O: vakant, Länsstyrelsen i Södermanlands län
E: Irene Karlsson Elfgren, Länsstyrelsen i Södermanlands län

O: Tomas Waara, Länsstyrelsen i Uppsala län
E: Lennart Nordvarg, Länsstyrelsen i Uppsala län

O: vakant, Länsstyrelsen i Västmanlands län
E: Magnus Svensson, Länsstyrelsen i Västmanlands län

O: Johanna Lindgren, Norrvatten
E: Susanne Lindhe, Stockholm Vatten AB

O: Klas Lindström, Mälarens Fiskareförbund
E: Daniel Vidlund, Mälarens Fiskareförbund

O: vakant
E: vakant

O: Jenny Grönesjö Norén, Sjöfartsverket
E: Johan Axiö, Sjöfartsverket

O: Ida Lindh, Yara AB
E:  Eva Bivall, Ragn-Sells AB

Adjungerade:
David Liderfelt, Mälarens vattenvårdsförbund

Sekreterare: Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanlands län

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen, maila då till ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se så kontaktar hon berörd person.

Dokumentarkiv Se våra senaste mötesprotokoll