Arbetsgruppen

En arbetsgrupp finns inom vattenvårdsförbundet, uppgiften för gruppen är att bereda frågor till styrelsen att ta ställning till, men också att lyfta viktiga frågor till styrelsen. Arbetsgruppen föreslår även i samråd med styrelsen den verksamhet som ska bedrivas inom förbundets ramar, när det gäller miljöövervakning, information eller specialinsatser.

Arbetsgruppen består av följande personer:

Lars Lindblom, Stockholm Vatten AB
Per Ericsson, Norrvatten
Jonas Hagström, Länsstyrelsen i Stockholms län
Henrik C Andersson, Länsstyrelsen i Stockholms län
Karin Brink, Länsstyrelsen i Södermanlands län
Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen i Uppsala län
Ingrid Hägermark, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Magnus Svensson, Länsstyrelsen i Västmanlands län
Susanna Hansen, Västerås stad
Anna Åhr Evertson, Upplands-Väsby kommun
Stina Thörnelöf, Stockholm stad
Babette Marklund, Järfälla kommun
Lisa Ehde, LRF Mälardalen

Dokumentarkiv Läs anteckningar från mötena här.