Publikationer

Om du vill spara ett dokument till din hårddisk, högerklicka på ikonen och välj “Spara mål som…”

200918 Mvvf Visionsmöte 20200918 Inkl Menti, 13 MB

Presentation vid möte om vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 i Stockholm/Skype den 18 september 2020. Innehåller bakgrund om Mälaren, information om Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren - en sjö för miljoner och övriga projekt, samt information om visionen. Här redovisas också svar på de Mentimeterfrågor som ställdes under presentationen.