Publikationer

Här hittar du alla de publikationer som vi tar fram.  Du hittar bland annat handlingar från våra styrelsemöten, vår verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och de rapporter som vi – ofta i samarbete med andra – tagit fram.

200918 Mvvf Visionsmöte 20200918 Inkl Menti, 13 MB

Presentation vid möte om vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027 i Stockholm/Skype den 18 september 2020. Innehåller bakgrund om Mälaren, information om Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren - en sjö för miljoner och övriga projekt, samt information om visionen. Här redovisas också svar på de Mentimeterfrågor som ställdes under presentationen.