Publikationer

Här hittar du alla de publikationer som vi tar fram.  Du hittar bland annat handlingar från våra styrelsemöten, vår verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och de rapporter som vi – ofta i samarbete med andra – tagit fram.

Fakta 2019-13 Storskarv I Mälaren 2004-2019, 430 KB

I faktabladet presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2019 utifrån inventeringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund.
Publicerat i kategorin Övrigt den 03 okt 2019

Malaren 2017, 8 MB

Resultatrapport från Mälarövervakningen 2017. Prover analyserade med data från fysikalisk-kemiska analyser av vatten, växtplankton, djurplankton och bottenfauna. Totalt 32 provplatser, men alla prover är inte tagna på samtliga platser.