Publikationer

Om du vill spara ett dokument till din hårddisk, högerklicka på ikonen och välj ”Spara mål som…”

Fakta 2019-13 Storskarv I Mälaren 2004-2019, 430 KB

I faktabladet presenteras utvecklingen av det häckande beståndet av storskarv (rasen mellanskarv) i Mälaren 2004–2019 utifrån inventeringar genomförda av berörda Länsstyrelser och Mälarens vattenvårdsförbund.
Publicerat i kategorin Övrigt den 03 okt 2019

Malaren 2017, 8 MB

Resultatrapport från Mälarövervakningen 2017. Prover analyserade med data från fysikalisk-kemiska analyser av vatten, växtplankton, djurplankton och bottenfauna. Totalt 32 provplatser, men alla prover är inte tagna på samtliga platser.