Informationsmöte om sjögull – bra kontaktyta för fortsatt samverkan

Den 14 april bjöd vi in allmänheten till ett digitalt informationsmöte om sjögullVi spelade in mötet fram tills den avslutande frågestunden, så den delen av mötet är inte med i filmen.  

Mötet skapade en bra möjlighet till utbyte mellan oss som jobbar med bekämpningen av sjögull och de som bor i områden där växten finns och som därmed är drabbade av problemet.

– Vi upplever att vi kunde sprida förståelse om hur omfattande och komplext problemet är och att mötet skapade en bra kontaktyta för vidare samverkan. Under mötet var det till och med en boende i ett sjögullsdrabbat område som erbjöd projektet att få använda personens tomt för att få i båt och hantera utrustning på i samband med bekämpning. Det var verkligen positivt – sjögull är ju ett problem som vi endast kan lösa tillsammans, säger David Söderblom-Tay, biolog vid Västerås stad.

PPT-presentation från informationsmötet om sjögull

Frågor och svar om sjögull