Frågor och svar om sjögull och bekämpningen

Tillsammans med Länsstyrelsen Västmanland, Länsstyrelsen Sörmland, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Kungsörs kommun, Köpings kommun och AMA i Eskilstuna driver vi ett projekt för att bekämpa den kraftigt växande arten sjögull i Mälaren.

Hur sprids sjögull? Hur går bekämpningen av växten till? Vad kan jag själv göra för att minska spridningen? Ja, växten sjögull och bekämpningen av väcker många frågor. Därför har vi nu besvarat en mängd frågor här på webbplatsen.

Frågorna är indelade i rubrikerna:

  • Om växten sjögull
  • Om bekämpningen och projektet
  • Om ekonomi och kostnader

Frågor och svar om sjögull

Har du fler frågor som du vill få besvarade? Hör av dig till oss i projektet!

Kontakta oss i sjögullsprojektet