Webbinarium om Jordbruksverkets utlysning: Vattenvårdsplaner i avrinningsområden – Del 1

18 oktober 13:00-14:00 Online

Tillsammans med LIFE IP Rich Waters har Mälarens vattenvårdsförbund ett nätverk för projektutveckling. Inom nätverket arrangerar vi möten och webbinarier med fokus på utlysningar, goda exempel och samverkan.

Jordbruksverket har avsatt 8 miljoner kronor för stöd till projekt som främjar samarbete och planering av vattenvårdsåtgärder i jordbruket. Den 18 oktober arrangerar nätverket ett webbinarium där du får veta mer om utlysningen och om den metod som LIFE IP Rich Waters har tagit fram för vattenvårdsplanering i avrinningsområden.

Jordbruksverkets kommande utlysning är nationell. Sökande kan vara myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag.

På webbinariet deltar Mia Sklenar, Länsstyrelsen Södermanland, för att presentera metoden för vattenvårdsplaner och Else-Marie Mejersjö, Jordbruksverket, som berättar mer om utlysningen. Det finns även tid för frågor.

Anmälan
Du anmäler dig via webbformulär, gå till anmälan. Vi skickar sedan ut en inbjudan till det digitala mötet.

Har du frågor? Kontakta Elin.angman@lansstyrelsen.se

Information
Ett uppföljande webbinarium (del 2) kommer att äga rum 7:e november kl. 09.00-10.00 med Line Strand, Hushållningssällskapet, för att presentera mer ingående hur en vattenplan genomförs med erfarenheter från identifiering av åtgärder i fält.
Webbinarium om Jordbruksverkets utlysning Vattenvårdsplaner i avrinningsområden del 2 – Så här gör du en vattenvårdsplan