Webbinarium om Jordbruksverkets utlysning Vattenvårdsplaner i avrinningsområden del 2 – Så här gör du en vattenvårdsplan

7 november 09:00-10:00 Online

Jordbruksverket har avsatt 8 miljoner kronor för stöd till projekt som främjar samarbete och planering av vattenvårdsåtgärder i jordbruket.

Om Jordbruksverkets utlysning på deras webbplats

Under det här webbinariet presenterar Line Strand från Hushållningssällskapet hur framtagandet av en vattenvårdsplan går till. Line arbetar som rådgivare och har tagit fram ett flertal vattenplaner. Hon kommer att presentera hur man kan identifiera riskområden och möjliga åtgärder i fält. I slutet av webbinariet finns det tid för frågor.

Anmälan

Anmäl dig via det här formuläret. Vi skickar sedan ut en inbjudan till det digitala mötet.

Har du frågor? Kontakta Elin.angman@lansstyrelsen.se

Det här webbinariet är en uppföljning till tidigare webbinarium om Jordbruksverkets utlysning om vattenvårdsplaner för avrinningsområden: Webbinarium om Jordbruksverkets utlysning Vattenvårdsplaner i avrinningsområden – del 1