INSTÄLLT – Nätverksträff vattenpolitiker

24 april 09:00-12:00 Skype

Nätverksträffen den 24 april är inställd. Boka in datumet 6 november istället!

Vid denna nätverksträff för vattenpolitiker – som sker via Skype – håller vi i tre informationspass under förmiddagen. Inbjudan med Skypelänk har gått ut via Outlook.

9.00-9.15 Introduktion

9.15 – 9.45 Enköpings kommuns LEVA-projekt (Lokalt Engagemang för Vatten).
Kommunens projektledare och åtgärdssamordnaren för Enköpingsån och Örsundaån berättar om hur projektet fungerar.

Paus

9.55 – 10.20 Mälarens vattenvårdsförbund och Mälaren – en sjö för miljoner.
Vem gör vad? Medlemmar? Vad får kommunerna ut av medlemskap?

Paus

10.30 -10.40 Utbildningen ”Kommunernas roll i vattenförvaltningen”.
Vad är kommunens ansvarsområden? Läs mer om utbildningen här

10.40-11.00 Frågor, diskussion

Hör av dig om du har några frågor: elin.angman@lansstyrelsen.se
eller Elin Ångman: 010-224 94 51