Utbildning om vatten för kommunpolitiker

De kommuner som är med i projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER) har lyft behovet av en utbildning om deras ansvar i vattenförvaltningen. Därför har MER samlat tjänstemän och politiker och tillsammans med Mälarens Vattenvårdsförbund och Vattenmyndigheten arbetat fram ett utbildningsmaterial till nya kommunpolitiker. Utbildningsmaterialet är på grundläggande nivå och går igenom kommunernas åtgärder i vattenförvaltningen. Materialet består av en powerpointpresentation med tillhörande manustext. 

Beställ utbildningen

Du som är politiker eller tjänsteman på en kommun och arbetar med vattenfrågor kan beställa hem utbildningen kostnadsfritt genom att skicka ett mail till elin.angman@lansstyrelsen.se

Om illustrationerna i utbildningen

Illustrationerna i materialet är skyddade av upphovsrättslagen. Det innebär att illustrationerna inte får användas eller spridas utan tillstånd från illustratören.