Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma fredagen den 17 maj 2024

17 maj 09:00-15:00 Steningevik konferens, Märsta

Vi hälsar er varmt välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma fredagen den 17 maj 2024!

Årstämman hålls på förmiddagen på Steningevik konferens i Märsta.

Efter lunch, klockan 12.30-15.00 kommer vi att hålla seminarier samt workshops kring pågående verksamhet och resultat från undersökningar i Mälarens vattenvårdsförbund och även få särskild information om PFAS i Mälaren och på Arlanda.

Läs mer om stämman och anmäl dig senast den 5 maj här: https://www.malaren.org/vattenvardsforbundet/arsstamma/arsstamma-17-maj-2024/

Handlingarna inför stämman kommer i ett särskilt utskick senast den 2 maj samt kommer att finnas att ladda ner från vår hemsida.

Vi kallar samtliga medlemsorganisationer till stämman, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde är välkomna att delta på förbundsstämman för information om verksamheten.

Välkomna!