Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma fredagen den 17 maj 2024

17 maj 09:00-15:00 Plats meddelas senare

Vi hälsar er varmt välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma fredagen den 17 maj 2024!

Under eftermiddagen klockan 13.00-15.00 kommer vi att hålla seminarier samt workshops kring pågående verksamhet och resultat från undersökningar i Mälarens vattenvårdsförbund.

Mer information med detaljerat program samt dagordning för stämman kommer senare. Handlingarna inför stämman kommer i ett särskilt utskick några veckor före stämman samt kommer att finnas att ladda ner från vår hemsida. Även länk till anmälningsformulär kommer senare.

Vi kallar samtliga medlemsorganisationer till stämman, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde är välkomna att delta på förbundsstämman för information om verksamheten.