Mälarseminariedagarna 2022, dag 1

25 november 09:00-16:00 Loftets bankettsal, Duhrevägen 8, SLU Campus Uppsala

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund till 2022 års Mälarseminariedagar på SLU i Uppsala. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och om åtgärdsarbete och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning, miljöövervakning och åtgärdsarbete i Mälaren!

Anmälan

Gör din anmälan till Mälarseminariedagarna här

Sista anmälningsdag är den 18 november 2022.

Sprid gärna vidare inbjudan till andra i din organisation som du tror är intresserade.

Program 25 november: Miljöövervakning i fokus

9.00-9.30        Fika

9.30-9.35       Välkomnande av Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, MVVF

9.35-9.40       Introduktion till dagen – Stina Drakare & Faruk Djodjic, SLU

9.40-10.00      Uppdatering från årets satellitövervakning av algblomningar – Petra Philipson, Brockmann Geomatics Sweden AB

10.00-10.20    Kartberättelse – en lärandemiljö för åtgärder mot övergödning – Faruk Djodjic, SLU

10.20-10.25    Aktuellt från er om Mälaren: ”Händelser vid vatten”. Berätta för din närmaste bänkgranne och oss andra via Menti!

10.25-10.40    Paus

10.40-11.00    Glacialrelikter i stora sjöarna, vad visar de? – Björn Kinsten

11.00-11.20    Krafttag för kräftorna i Mälaren! – Patrik Bohman, SLU

11.20-11.40    Resultat från undersökning av miljögifter i fisk i Mälaren 2021 – Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund

11.40-12.00    Effektbaserade analyser för mätning av toxiska effekter i ytvatten. Elin Lavonen, BioCell Analytica

12:00-13.00    Lunch

13.00-13.20    Regn, snö och varierande flöden – hur kan in situ sensorer hjälpa oss att förstå mobilisering av partiklar i Sävjaån? – Emma Lannergård, SLU

13.20-13.40    Höga halter av fosfor i Mälarmynnande vattendrag i västra Mälaren –  Malin Karlsson, Länsstyrelsen i Västmanland

13.40-14:00    Trendanalys i Mälarens tillflöden – Sara Sandström, SLU

14.00-14:15    Vad kan mätningar med sensorer ge i Gottsunda dagvattendamm? – Jens Fölster, SLU

14:15-14.30    Resultat från exjobben i Ullfjärdarna – Stina Drakare

14:30-15:00    Fika

15.00-15.20    Resultaten från Menti – aktuellt från er!

15:20-15:45    Diskussion om behovet av stöd från SLU till MVVF:s medlemmar och om utveckling av miljöövervakningen

15:45-16.00    Avslutningsord

Dag 2, den 29 november, fokuserar vi på åtgärdsarbete