Mälardagarna 2022, dag 1

25 november 09:00 - 16:00 SLU Ultuna, Uppsala

Välkommen till Mälardagarna 2022!

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund in till 2022 års Mälardagar den 25 november och 29 november. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forsknings- och åtgärdsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning, miljöövervakning och åtgärder i Mälaren!

Save the date!

Inbjudan skickas ut i god tid innan mötet, men du kan redan nu spara datumet i din kalender!