Mälardagarna 2022

10 november 09:00 - 16:00 SLU Ultuna, Uppsala

Välkommen till Mälardagarna 2022!

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund in till 2022 års Mälardagar 10-11 november. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning och miljöövervakning i Mälaren!

Save the date!

Inbjudan skickas ut i god tid innan mötet, men du kan redan nu spara datumet i din kalender!