Mälarseminariedagarna 2022, dag 2

29 november 09:00-16:00 Loftets bankettsal, Duhrevägen 8, SLU Campus Uppsala

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder tillsammans med Institutionen för vatten och miljö (SLU) in medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund till 2022 års Mälarseminariedagar på SLU i Uppsala. Vi berättar om färska resultat från miljöövervakningen i Mälaren och om åtgärdsarbete och pågående forskningsprojekt i och runt Mälaren och hoppas på detta sätt att vi ska uppdatera och inspirera varandra till ännu bättre forskning, miljöövervakning och åtgärdsarbete i Mälaren!

Målgrupp för seminariedagarna är medlemmarna i Mälarens vattenvårdsförbund.

Anmälan

Gör din anmälan till Mälarseminariedagarna här

Sista anmälningsdag är den 18 november 2022. Det gäller även för dig som deltar digitalt.

Sprid gärna vidare inbjudan till andra i din organisation som du tror är intresserade.

Program 29 november: Åtgärdsarbete och forskning i fokus

9.00-9.30       Fika

9.30-9.35       Välkomnande av Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund, MVVF.

9.35-9.40       Introduktion till dagen. Stina Drakare och Faruk Djodjic, SLU.

9.40-10.10      Hästgårdar och övergödning. Gunilla Lindgren, Länsstyrelsen Uppsala län och Anna Jonson, ordförande Lurbo Ridklubb.

10.00-10.20    Sammanställning av åtgärder i Mälarens tillflöden – vad ser vi för likheter och skillnader? Sara Sandström, SLU.

10.20-10.45    Erfarenheter av och tankar kring uppföljningsarbete med fokus på våtmarker. Dennis Wiström, kommunagronom Västerviks kommun.

10.45-11.00    Paus

11.00-11.20    Åtgärdsutrymme, potential och effekter Martin Erlandsson Lampa, Vattenmyndigheten Norra Östersjön.

11.15-11.35    Kostnadseffektivitet av näringsämnesrening i anlagda våtmarker Faruk Djodjic, SLU

11.35-11.55    Dags för ny hemsida. Vilka behov har ni? Hur ska vi förbättra www.malaren.org?

12:00-13.00    Lunch

13.00-13.30    Åtgärder mot övergödning i Mälarnära vattendrag, projekt inom LIFE IP Rich Waters. Malin Karlsson, Länsstyrelsen i Västmanland, Joakim Prabert, Mälarens vattenvårdsförbund.

13.30-13.40    MVVF: Planer inför nästa år med projektutveckling

13.40-14.00    Info från MVVF om våra nätverk; Åtgärdssamordning, konnektivitet, PFAS, sjögull, projektutveckling.

14.00-14.30    Gruppdiskussion

14.30-15.00    Fika och avslutning

Dag 1, den 25 november, fokuserar vi på miljöövervakning