Kurs 2 – Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

23 september 09:00 - 12:00 Skype

Detta är den andra kursen, i en serie om tre, som anordnas för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Kurs 2 kommer att utformas som en workshop/skrivarstuga kopplat till olika teman. Målsättning med tillfället är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha en draft på en ansökan till LOVA/LONA som är mer än ett koncept. Fokus kommer att vara att aktivt arbeta med de svåraste delarna av en ansökan och tillsammans diskutera formuleringar.

Det är möjligt att delta i kurs 2 utan att ha deltagit i kurs 1, dock erbjuds enbart ett begränsat antal platser. Inbjudningar till eventet skickas ut i höst men skriv gärna in tiden i er kalender redan nu!

Frågor skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.