Kurs 2 – Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

23 september 09:00-12:00 Digitalt

Detta är den andra kursen, i en serie om tre, som anordnas för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Kurs 2 kommer att utformas som en workshop/skrivarstuga kopplat till olika teman. Målsättning med tillfället är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha en draft på en ansökan till LOVA/LONA som är mer än ett koncept. Fokus kommer att vara att aktivt arbeta med de svåraste delarna av en ansökan och tillsammans diskutera formuleringar.

Anmälan och frågor

Kurstillfället är öppet för alla och det går bra att delta på ett kurstillfälle utan att delta på resterande kurser. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Kurserna om LOVA/LONA-bidrag ges inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Ta del av materialet i efterhand!