Projektutveckling inom LOVA och LONA

Den 10 juni 2021 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett digitalt informationsmöte om följande utbildningar/stöd:

  • Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten
  • Utveckling av kommungemensam ansökan för hästar och övergödning