Projektutveckling inom LOVA och LONA

Under 2021 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, tre kurser riktade till kommunerna i Norra Östersjöns vattendistrikt. Kurserna riktade sig till de som är intresserade av projektutveckling inom LOVA/LONA och av att ta fram en ansökan till ett LIFE-projekt år 2022.

15 september 2021

Den 15 september hölls ett webbinarium för de kommuner som vill utveckla en projektansökan om hästar och övergödning. Syftet var att skriva en ansökan om att delta i ett samarbetsprojekt om finansiering av åtgärder för att minska övergödningen från hästgårdar.

31 augusti 2021

Den 31 augusti höll Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, den första av tre kurser för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag. Målsättningen med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Den första kursen handlar om att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten. Medverkar gör Kristina Lundberg och Mats Johansson från Ecoloop, samt Mikael Essmyren från Naturvårdaren Sverige.

10 juni 2021

Den 10 juni 2021 arrangerade Mälaren – en sjö för miljoner, inom ramen för LIFE IP Rich Waters, ett digitalt informationsmöte om följande utbildningar/stöd:

  • Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten
  • Utveckling av kommungemensam ansökan för hästar och övergödning