Kurs 1 – Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

31 augusti 09:00 - 12:00 Skype

Detta är den första av de tre kurser som kommer att anordnas för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Målsättning med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp.

Under denna förmiddag får vi information om LOVA/LONA-programmen och om möjligheter till ansökningar. Kurs 1 om LOVA/LONA programmen baseras och utförs utifrån Ecoloops projektutvecklingsmodell i 5 steg. Kursen introducerar projektutvecklingsmodell övergripande, ger tips och tricks i varje steg och går därefter igenom övergripande ansökningskrav och möjligheter kopplade till LOVA-ansökningar. Denna del av kursen baseras framförallt på exempel med genomförda LOVA-ansökningar och projekt som fått finansiering. På motsvarande sätt lyfts sedan specifika ansökningskrav och möjligheter kopplat till LONA ansökningar. Detta genomförs med hjälp och stöd från Mikael Essmyren, Naturvårdaren i Sverige, som har lång erfarenhet av LONA-projekt.

Kursen kommer att spelas in.

Anmälan

Kurstillfället är öppet för alla och inbjudningar till eventet skickas ut i augusti. Skriv gärna in tiden i er kalender redan nu!

Frågor skickas till linda.rojning@lansstyrelsen.se.