Kurs 1 – Att hitta finansiering till åtgärder för bättre vatten

31 augusti 09:00-12:00 Teams

Detta är den första av de tre kurser som kommer att anordnas för kommuner som önskar att söka LOVA/LONA-bidrag med deadline kring årsskiftet 2021/2022. Målsättning med kurspaketet är att kursdeltagarna ska ha utvecklat sin idé vidare till ett projektförslag för att kunna skriva och leverera en fullständig ansökan under hösten, enskilt eller i grupp. Kurserna ges inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Under denna förmiddag kommer ni bland annat få:

  • information om LOVA och LONA, kommande ansökningstillfällen samt exempel på genomförda ansökningar och projekt som fått finansiering
  • beskrivning hur ni stegvis kan utveckla projekt med extern finansiering inklusive tips och trix för de olika stegen i arbetet
  • möjlighet att i grupp diskutera och bolla projektidéer och få stöd i att själv eller tillsammans med andra utveckla din projektidé till ett tydligt koncept/utkast till ansökan
  • arbeta med att börja formulera och i mallar skriva fram syfte och mål samt aktiviteter för ditt projekt

Medverkar gör Kristina Lundberg och Mats Johansson från Ecoloop, samt Mikael Essmyren från Naturvårdaren Sverige, vilka samlar lång erfarenhet av LOVA- och LONA-projekt. Föreläsningsdelen kommer att spelas in.

Anmälan

Kurstillfället är öppet för alla och det går bra att delta på ett kurstillfälle utan att delta på resterande kurser. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se.

Ta del av materialet i efterhand!