Årsstämma

21 maj 09:15-14:00 Online

Vi hälsar er varmt välkomna till Mälarens vattenvårdsförbunds digitala årsstämma fredagen den 21 maj 2021!

Målgrupp

Samtliga medlemsorganisationer, men även övriga organisationer i Mälarens avrinningsområde, som kommuner, länsstyrelser, företag och ideella organisationer, hälsas välkomna att delta på årsstämman för information om verksamheten.

Anmälan

Anmäl dig via den här länken senast den 14 maj
Varje person ska anmälas var för sig. Ange vid anmälan om du vill delta både på förmiddagen med årsmötesförhandlingarna och eftermiddagen med seminarier. Ange även den postadress dit vi kan skicka handlingar och annat inför årsmötet, så att du får dem direkt till dig. Det utskicket görs omkring den 18 maj. Deltagandet vid vår årsstämma är kostnadsfritt.

Årsmöteshandlingar

Program årsstämma 2021

Dagordning årsstämma 2021

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020

Valberedningens förslag 2021 (uppdaterad 17 maj 2021)

Årsavgifter 2021

Verksamhetsplan 2021

Organisation och arbetssätt 2018-2021

Förslag till vision 2022-2027

Förslag till vision – bilaga 1 Utvärdering MER

Förslag till organisation och finansiering från 2022

Inbjudan till årsstämma

Miniseminarier vid årsstämma

Dessa handlingar skickades ut med e-post torsdagen den 6 maj till samtliga medlemmar och övriga anmälda till stämman.

Remissvar på förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2021 samt förslag på organisation och finansiering från 2022

Årsrapport Mälarövervakningen 2020

Program

09.15 Samling och kaffe
09.30 Välkommen!
09.40 Förbundsstämma Mälarens vattenvårdsförbund
11.00 Paus
11.15 Information om resultaten från Mälarövervakningen 2020. Stina Drakare och Stephan Köhler, SLU.
11.45 Information om resultaten från undersökning av läkemedelsrester i fisk i Mälaren, Vänern och Vättern. Magnus Karlsson och Hannes Waldetoft, IVL.
12.15 Lunch. Var och en intar sin egen lunch.
13.00 Ta med kaffekoppen och delta i våra miniseminarier med information om några av Mälarens vattenvårdsförbunds projekt och undersökningar som utförts under det gångna verksamhetsåret. Här är de miniseminarier som erbjuds
14.00 Avslut

Frågor

Om förbundsstämman: kontakta Ingrid Hägermark, Mälarens vattenvårdsförbund,
telefon 010-224 93 72, ingrid.hagermark@lansstyrelsen.se

Om anmälan: kontakta Linda Erikols, Länsstyrelsen Västmanland, telefon 010 – 224 93 34,
linda.erikols@lansstyrelsen.se

Varmt välkomna!