Full fart i förbundet – snart väntar sommarledigt

Vid årsstämman den 10 maj gick vi igenom vår verksamhetsberättelse för förra året. Och nog kan man säga att 2021 var ett innehållsrikt år för förbundet! Innan vi snart går på semester försöker vi oss på en sammanfattning av aktiviteter och händelser i förbundet.

I februari 2021 publicerade vi en rapport om våra undersökningar av läkemedelsrester i vatten, som blev mycket uppmärksammad nationellt. Undersökningen gjordes tillsammans med Vänerns och Vätterns vattenvårdsförbund och det var Sveriges Lantbruksuniversitet som genomförde själva provtagningen och analyserna.

Läs rapporten ”Förekomst av organiska miljöföroreringar i svenska ytvatten”

Under året har vi även gjort en översyn av hur övervakningen av miljögifter i de stora sjöarna ser ut. Där hamnar Mälaren som sämst i klassen, något som vi nu arbetar vidare med under 2022 år för att åtgärda.

Läs rapporten ”Översyn av krav på miljögiftsövervakning för de stora sjöarna”

Två av våra åtgärdsinriktade projekt avslutades sista december 2021: LEVA åtgärdssamordning i Sagån/Mälaren och projektet Mälaren – en sjö för miljoner. Båda projekten kommer att leva vidare. LEVA Sagån/ Mälaren har varit framgångsrikt och kommer att finansieras via LOVA ytterligare tre år, fram till och med 2024. Mälaren – en sjö för miljoner som startade 2013 har också varit mycket framgångsrikt. De många resultaten från projektet kan ni läsa mer om slutrapporten.

Läs slutrapporten för Mälaren – en sjö för miljoner

Nyttan med Mälaren – en sjö för miljoner har starkt bidragit till utvecklingen av förbundet. Man har sett värdet i att arbeta i nätverk och på så sätt samla engagemang och kompetens, samt finansiering. I maj 2021 fattade en i stort sett enig årsstämma det avgörande beslutet om att anta visionen för Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhet 2022-2027, vilket innebär att vår verksamhet kommer att växlas upp. Den verksamhet som har bedrivits inom projektet Mälaren – en sjö för miljoner ingår nu som en ordinarie del i förbundets verksamhet och är därmed tillgänglig för alla våra medlemmar.

I visionen ingår förutom detta bland annat att vi ska arbeta med att utveckla miljöövervakningen ännu mer och att vi ska kommunicera Mälarens värde och nytta, något som vi inte har ägnat oss åt så mycket tidigare.

Läs vår vision

En vår med mycket samarbete

Under våren 2022 har vi, tillsammans med Stockholms stad, startat ett nytt delprojekt inom LIFE IP Rich Waters. Det handlar om ett samverkansprojekt om båtbottenfärger för kommuner runt Mälaren. Intresset för frågan är stort och vi tror att vi kan vara behjälpliga i att skapa en samverkansplattform.

Läs mer om det nya nätverket på www.richwaters.se

Vi har fortsatt vårt samarbete med flera kommuner runt Östra Mälaren med att bekämpa den invasiva främmande arten sjögull i Mälaren. Vi fortsätter med metoden flytramar och har också hållit ett informationsmöte för de som bor och verkar i området.

Om vårt samarbetsprojekt mot sjögull

Det senaste stora eventet som vi arrangerade var tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län. Inom ramen för vår medverkan i Rich Waters bjöd vi in till en heldag med fokus på tillsyn. Det blev en uppskattad dag med omkring 90 deltagare.

Stort intresse för konferens om tillsyn

Inom Rich Waters har vi också precis nyligen lanserat ett nytt nätverk för att stötta kommuner och andra aktörer som vill göra konkreta åtgärder för bättre vatten. Vi har också startat upp ett annat nätverk för frågor som rör PFAS. Alla medlemmar är välkomna att ansluta till dessa nätverk.  

Det har hänt och fortsätter hända mycket inom vårt förbund! Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla våra medlemmar och våra samarbetspartners. Hoppas ni får en fin sommar och en skön ledighet när den väl kommer.