Stort intresse för konferens om tillsyn

Den 26 april arrangerade vi och Länsstyrelsen i Stockholms län konferensen Miljökvalitetsnormer i vatten – utmaningar och möjligheter kring tillsyn. Vi var runt 90 deltagare som samlades för att lyssna på flera föredrag med fokus på tillsyn på olika sätt, bland annat om jordbruk, enskilda avlopp och förorenade områden. Konferensen arrangerades inom ramen för LIFE IP Rich Waters.

Här är programpunkterna

Här har vi samlat presentationer från dagen