Missa inte våra workshops om dagvatten

Mälarens vattenvårdsförbund och projektet Mälaren – en sjö för miljoner bjuder in till två workshops om dagvatten. Fokus är på de nya etappmål för dagvatten som Naturvårdsverket presenterade i början av 2021.

Läs mer i vår kalender

Workshop 1: Att ta fram en dagvattenplan/policy/strategi (etappmål 1)
30 november kl. 09:00-12:00 via Teams

Workshop 2: Hållbar dagvattenhantering i befintlig bebyggelse (etappmål 2)
9 december kl. 09:00-12:00 via Teams

Tillfällena är öppna för alla och kostnadsfria. Vi arrangerar workshopparna med hjälp av konsulter från WRS.

Anmälan

Anmälan skickas till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se.