Dagvattenworkshop: Etappmål 1

30 november 09:00-12:00 Teams

Att ta fram en dagvattenplan/policy/strategi

Den 30 november bjuder Mälaren – En sjö för miljoner (MER) in till en workshop med fokus på dagvatten. Workshopen kommer att ta avstamp i regeringens beslut om etappmål 1Dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse som presenterades i början av 2021. Beslutet innebär att alla kommuner senast 2023 ska ha en integrerad hållbar dagvattenhantering vid planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse.

Syftet med workshopen är att ge kommuner tips och råd i hur de kan arbeta med processen att ta fram dokument och vad som bör beaktas. Workshopen modereras av Daniel Stråe och Caroline Holm (WRS).

Program:

09.00-09.15 Välkomna, samt bakgrund/etappmål
09.15-10.15 Erfarenheter från processen vid framtagande av styrandedokument, t.ex. dagvattenpolicy – Camilla Ranlund (Västerås stad)
10.15-10.30 Paus
10.30-11.30 Kravställande – styra på strategi och åtgärdsnivå – Irina Persson (Uppsala vatten)
11.30-12.00 Paneldiskussion och avslut

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt och öppen för alla som är intresserade av dagvattenfrågan. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se.