Dagvattenworkshop: Etappmål 2

9 december 09:00 - 12:00 Teams

Hållbar dagvattenhantering i befintlig bebyggelse

Torsdagen den 9onde december bjuder Mälaren – En sjö för miljoner (MER) in till en andra workshop med fokus på dagvatten. Workshopen kommer att ta avstamp i regeringens beslut om etappmål 2 – Dagvattenhantering i  befintlig bebyggelse som presenterades i början av 2021.

Syftet med workshopen är att ge exempel på hur man kan prioritera och göra åtgärder i det befintliga området. Kommuner som har genomfört åtgärder delar med sig av sina erfarenheter. Workshopen modereras av Maja Granath och Daniel Stråe från WRS.

Preliminärt program:

09.00-09.15 Välkomna (bakgrund/etappmål)
09.15-10.00 Meddelas senare i november
10.00-10.15 Laget runt – var i arbetet är ni i er kommun och vilka utmaningar står ni inför?
10.15-10.30 Paus
10.30-11.00 Eskilstuna dagvattenplan (Åsa Dalhielm)
11.00-11.30 Tillvägagångssätt för att ta fram en åtgärdsplan (Daniel Stråe)
11.30-12:00 Frågor, diskussion och avslut

Anmälan

Webbinariet är kostnadsfritt och öppen för alla som är intresserade av dagvattenfrågan. Du anmäler dig genom att skicka ett mejl till vikarierande projektledare för Mälaren – en sjö för miljoner Linda Röjning: linda.rojning@lansstyrelsen.se.