Så ser de planerna ut för bekämpningen av sjögull under sommaren

Under sommaren kommer bekämpningen av sjögull att fortsätta. Här listar vi de områden som vi kommer att fokusera på. Observera att listan kan komma att justeras.

OMRÅDE DETTA SKA GÖRAS
Kungsör/Ekudden badplats En ny metod testas där en nedbrytbar duk placeras på sjöbotten. Läs mer om den nya metoden
Kungsör/Lövnäs Nya flytramar ska placeras.
Kungsör/Hmmelsberga Här finns ett litet bestånd av sjögull på omkring fem kvadratmeter. Nya flytramar ska placeras.
Köping/Buskholmen (Strandskyddsdispens saknas, vänta med iläggning) Idag finns två bestånd av sjögull och vi kommer att lägga ut fler ramar.
Köping/Stora Aspholmen Stora Aspholmen 1: Idag finns 16 flytramar i norra Aspholmen, och de behöver ligga en säsong till

Stora Aspholmen 2: nya ramar ska placeras vid småbåtshamnen på södra sidan.

Stora Aspholmen 3: nya ramar ska placeras.

Köping/Avhulta Nytt bestånd av sjögull har kommit och vi kommer att placera ut nya flytramar.
Västerås/Mellansundet västra Befintliga ramar ska flyttas för att täcka nya bestånd. Totalt ska cirka 60 ramar flyttas.
Västerås/Björnösundet Här ska nya ramar placeras.
Västerås, Klockarholmen. Bladhäll. Här ska vi ta upp 40 flytramar av de 56 som finns, och lägga dem på uppläggningsplats. Vi ska lägga i nya ramar som begränsningslinje för att hindra vidare spridning.
Eskilstuna/Småholmarna Vi ska lägga ut nya flytramar som begränsningslinje. De som lagts ut i fjol kommer att ligga kvar.