Så känner du igen sjögull

  • Näckroslika blad som är cirka 8 cm stora med rödprickig undersida.
  • Blommorna är gula med fransiga kronblad.
  • Sjögull växer ned till 3 meters djup.
  • Den blommar juli till augusti.
  • Risken för spridning börjar i mitten av april.
  • Växten trivs i lugna näringsrika vatten som vikar och hamnar, där den kan täcka hela sjöytan.