Inventering av sjögull via med båt och drönare

Med start den 15 juli kommer det att pågå inventering av sjögull i västra Mälaren där det finns bestånd av sjögull (se karta). Inventeringen sker med hjälp av båt och drönare under cirka två veckor.

Karta över de platser där sjögull bekämpas.

Det företag som genomför inventeringen är BioPrio.
Kontaktperson: Johan Stenberg 070-622 00 42.