Workshop – Riskanalys för Mälaren

19 april 09:00-15:00 Länsstyrelsen i Västmanlands län

Mälarens vattenvårdsförbund bjuder in ett flertal experter och aktörer för att arbeta med en riskanalys för Mälaren som dricksvattentäkt och ekosystem.

Läs vår riskanalys av Mälaren